ساخت موج: 15 برند لباس شنا که باید بدانید – در تصاویر | روش

“شفافیت رادیکال” کلیدواژه Everlane است که وب سایت آن شامل پروفایل های کارخانه و تفکیک قیمت هزینه هر کالا است. بیکینی ها بر روی 112 زن مختلف تست شده اند تا اطمینان حاصل شود که در جای خود قرار می گیرند و احساس راحتی می کنند. مایو، 76 پوند، تاپ قرمز، 49 پوند، کتانی، 45 پوند، everlane.com


منبع: https://www.theguardian.com/fashion/gallery/2022/jul/24/making-waves-15-swimwear-brands-to-know-in-pictures

توسط Calvin Klein

Calvin Klein