زنجیر طلا در همه جنسیت ها، همه تیپ های بدنی جذاب به نظر می رسدآنها در طول ها و وزن های مختلف وجود دارند. در اینجا شش مورد برای طمع وجود دارد.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/12/01/style/gold-chains-look-sexy-on-all-genders-all-body-types.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein