روکسان لوویت، عکاس مد با نمای پشت صحنه، در 80 سالگی درگذشتعکس‌های صریح او در نمایش‌های مد، ستاره‌های این صنعت را به عنوان خودشان جذب کردند و نشان دادند که تماشای پشت پرده اغلب با رویداد اصلی رقابت می‌کند.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/09/24/style/roxanne-lowit-dead.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein