روز دوم: ژاکت زشت کریسمس شما در نوع خود زیباستمدیر مد تایمز نگاهی دقیق به این سنت عجیب تعطیلات می‌اندازد.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/12/01/style/ugly-christmas-sweater.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein