راهنمای خرید … گردنبندهای روزمره | تجهیزات جانبی

جذابیت کره طلایی

خرید کنید

گردنبند قلب سبز
دانه های مالاکیت

مهره دار، 95 پوند، pondlondon.com

طلا با جواهرات قطره ای، 150 پوند، tadaandtoy.com

اجاره

دیسک طلایی و مشکی، 80 پوند برای چهار روز اجاره، توسط جیوانشی از جانب 4element.co.uk

گردنبند مهره دار
گردنبند طلسم خنجر

قلب سبز، 59 پوند، توسط میم لندن از جانب vestiarecollective.com

زنجیره پیوند

زنجیره پیوند، از 27 پوند توسط علیگیری فردر باره hurrcollective.com

صرفه جویی

گردنبند طلا با جواهرات قطره ای

طلسم خنجر، 28 پوند برای چهار روز اجاره، توسط لیوان کش از جانب mywardrobehq.com

گردنبند دیسکی طلا و مشکی
گردنبند آویز صورتی

دانه های مالاکیت، 48 پوند، modernvintagestyle.co.uk


منبع: https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2022/aug/26/a-shopping-guide-to-everyday-necklaces

آویز صورتی، 65 پوند توسط شیلا از جانب libertylondon.com