راهنمای خرید بهترین … عینک آفتابی | تجهیزات جانبی

قلب، 12 پوند.مشکی زاویه دار، 15 پوند.

قلب، 12 پوند، rokit.co.uk

لاک پشت، 78.83 پوند توسط Le Specs از net-a-porter.com


اجاره

صورتی و طلایی، از 28 پوند، توسط Erdem X لیندا فارو از byrotation.com


صرفه جویی

صورتی و طلایی، از 28 پوند.بنفش، 126 پوند.
نارنجی، 69 پوند.

زاویه دار مشکی (همچنین قهوه ای یا هلویی)، 15 پوند، marksandspencer.com

بسته بندی صورتی، 85 پوند توسط گوچی از rellik.co.uk

قلب، 12 پوند.

بسته بندی صورتی، 85 پوند.

رترو بزرگ، 38 پوند.

مشکی، 38.16 پوند برای چهار روز، توسط Loewe از hurrcollective.com

توسط Calvin Klein

Calvin Klein