راهنمای خرید بهترین … جامپرهای یقه چوگان


با شروع کاهش دما، روی یک جامپر یقه بلند گرم سرمایه گذاری کنید تا زمستان امسال را دنج نگه دارید

مارن سبز، 32.99 پوند، zara.com

به خواندن ادامه دهید…


منبع: https://www.theguardian.com/fashion/2022/nov/04/a-shopping-guide-to-the-best-polo-neck-jumpers

توسط Calvin Klein

Calvin Klein