راهنمای خرید بهترین … جامپرهای یقه چوگان

مارن سبز، 32.99 پوند، zara.com

به خواندن ادامه دهید…


منبع: https://www.theguardian.com/fashion/2022/nov/04/a-shopping-guide-to-the-best-polo-neck-jumpersبا شروع کاهش دما، روی یک جامپر یقه بلند گرم سرمایه گذاری کنید تا زمستان امسال را دنج نگه دارید

توسط Calvin Klein

Calvin Klein