راهنمای خرید بهترین … جامپرهای یقه چوگان

با شروع کاهش دما، روی یک جامپر یقه بلند گرم سرمایه گذاری کنید تا زمستان امسال را دنج نگه دارید

مارن سبز، 32.99 پوند، zara.com

به خواندن ادامه دهید…


منبع: https://www.theguardian.com/fashion/2022/nov/04/a-shopping-guide-to-the-best-polo-neck-jumpers

تریسی اندرسون به پالم بیچ می رود، جزر و مد جنوبی اولین سفیر گلف را نشان می دهد - WWD

توسط Calvin Klein

Calvin Klein