راهنمای خرید بهترین … انگشتر طلا | زندگی و سبک

انگشتر سنگ زرد

سنگ زرد، از 135 پوند، توسط Kiki McDonough از hurrcollective.com


صرفه جویی

مهره فیروزه ای، 82 پوند، 1stdibs.com

آمتیست قدیمی، 245 پوند، lillicoco.com


منبع: https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2022/oct/01/shopping-guide-to-the-best-gold-rings

خرید کنید

انگشتر با آمتیست بیضی شکل

قطره اشک، 38 پوند، susancaplan.co.uk

انگشتر با مهره فیروزه ای حلزونی
حلقه با شکستگی دندانه دار
حلقه قلب صورتی
اشک صورتی و دیامانت

حلقه Suncatcher، از 42 پوند برای سه روز کرایه، توسط Stellar 79 از byrotation.com

دندانه دار، از 5 پوند در روز، توسط House of Bourgeois از mywardrobehq.com

انگشتر آفتابگیر

قلب صورتی، 85 پوند، missoma.com

ستاره با دیامانت در اطراف
حلقه های دو بند سبز و آبی

ستاره، 150 پوند، astleyclarke.com


اجاره