راهنمای خرید بهترین … انگشتر طلا | زندگی و سبک

سنگ زرد، از 135 پوند، توسط Kiki McDonough از hurrcollective.com


صرفه جویی

انگشتر سنگ زرد
حلقه با شکستگی دندانه دار
انگشتر آفتابگیر

ستاره، 150 پوند، astleyclarke.com


اجاره

انگشتر با آمتیست بیضی شکل

دندانه دار، از 5 پوند در روز، توسط House of Bourgeois از mywardrobehq.com

ستاره با دیامانت در اطراف

قلب صورتی، 85 پوند، missoma.com

توسط Calvin Klein

Calvin Klein