راهنمای خرید بهترین … انگشتر طلا | زندگی و سبک


خرید کنید

حلقه های دو بند سبز و آبی

دو باند، 17 پوند، stories.com

حلقه قلب صورتی

قلب صورتی، 85 پوند، missoma.com

ستاره با دیامانت در اطراف

ستاره، 150 پوند، astleyclarke.com


اجاره

حلقه با شکستگی دندانه دار

دندانه دار، از 5 پوند در روز، توسط House of Bourgeois از mywardrobehq.com

انگشتر آفتابگیر

حلقه Suncatcher، از 42 پوند برای سه روز کرایه، توسط Stellar 79 از byrotation.com

انگشتر سنگ زرد

سنگ زرد، از 135 پوند، توسط Kiki McDonough از hurrcollective.com


صرفه جویی

اشک صورتی و دیامانت

قطره اشک، 38 پوند، susancaplan.co.uk

انگشتر با مهره فیروزه ای حلزونی

مهره فیروزه ای، 82 پوند، 1stdibs.com

انگشتر با آمتیست بیضی شکل

آمتیست قدیمی، 245 پوند، lillicoco.com


منبع: https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2022/oct/01/shopping-guide-to-the-best-gold-rings

توسط Calvin Klein

Calvin Klein