دیور و سن لورن دامن ها و هودی ها را دوباره تعریف می کنندبه روز رسانی گذشته برای برقراری ارتباط نوع جدیدی از قدرت.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/09/28/style/dior-saint-laurent-paris-fashion-week.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein