دوباره گیفت کردن؟ سه اینفلوئنسر به آن اشاره می کنند.آنها همچنین ایده های هدیه، نظرات و سنت های شخصی تعطیلات را ارائه می دهند.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/11/18/fashion/holiday-presents-regifting.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein