در مورانو، ساخت شیشه برای بیش از 700 سالبرخی از کارهای Barovier&Toso را می توان در لوسترهای فروشگاه های Louis Vuitton و هتل های Four Seasons مشاهده کرد.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/11/14/fashion/craftsmanship-barovier-and-toso-glassmaking-murano.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein