در لندن، چاپگر مناسب برای یک ملکهبارنارد و وست وود که برنامه مراسم تشییع جنازه الیزابت دوم را چاپ کرد، اغلب کارهایی را برای خانواده سلطنتی انجام می دهد.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/10/27/fashion/craftsmanship-barnard-and-westwood-printers-london.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein