در جوایز CFDA 2022، نسل جدیدی برمی خیزدجوایز CFDA در بحبوحه درخواست‌های بیشتر برای تغییر، طراحی متنوعی از طراحان را به رسمیت می‌شناسد.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/11/08/style/cfda-awards-2022.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein