درون گل «هیولا» لویی ویتونستاره نمایش بهار 2023 این برند یک شکوفه ترسناک به اندازه کینگ کنگ بود که مدل ها از آن سرازیر شدند.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/10/05/style/louis-vuitton-paris-fashion-week.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein