خریداران Thrift به فروشگاه Newburgh Vintage هجوم می آورندفروشگاه‌های Newburgh Vintage Emporium حدود دو ساعت از شهر نیویورک فاصله دارند و با انتخاب‌های کمتر انتخاب شده، خریداران خوش سلیقه را جذب می‌کنند.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/08/24/style/newburgh-vintage-emporium-vintage.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein