خرپا یا درمان … ایده های عجیب و غریب لباس هالووین – در تصاویر | روش

چه کسی فکر می‌کرد نیک شخصیت دیزی می کوپر بزرگ‌ترین موزه مد این فصل باشد؟ نسخه های مشابه کت قیچی او در سرتاسر برنامه بی‌بی‌سی‌اش می‌پوشد آیا من غیرمنطقی هستم؟ در میان تأثیرگذاران مد از نیویورک تا لندن دیده شده اند. فروشگاه خیریه مورد علاقه خود را نیز برای یک جفت عینک آفتابی با رنگ زرد بگردید. دوقلو با یک دوست برای ادای احترام به نیک و جن


منبع: https://www.theguardian.com/fashion/gallery/2022/oct/30/offbeat-halloween-costume-ideas-in-pictures

توسط Calvin Klein

Calvin Klein