خرده فروشان بزرگ به سمت جواهرات عالی حرکت می کننداز Jared گرفته تا Birks، گروه‌های چند برند منطقه‌ای در حال ارتقای پیشنهادات خود هستند.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/11/21/fashion/jewelry-signet-jared-bucherer.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein