خدمت به ظاهر تازهبرخی از بهترین لباس‌های اوپن آمریکا، یک شام کیت هادسون و یک مهمانی هرمس برای همپتون کلاسیک.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/09/04/style/most-dressed-us-open-hermes-sturm.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein