حراج ساعت برای حمایت از موسسه سوئیسموسسه هنری غیرانتفاعی در شهر نیویورک با فیلیپس برای یک رویداد مفید در ماه دسامبر همکاری کرده است.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/11/08/fashion/watches-auction-swiss-institute.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein