جورجیا ملونی و سیاست پانسمان قدرتاولین نخست‌وزیر زن ایتالیا نمی‌تواند از توجه مردم به لباس‌هایش اجتناب کند، اما می‌تواند از آن استفاده کند.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/11/09/style/giorgia-meloni-style.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein