جوایز مد CFDA 2022: افراد مشهور، زرق و برق، گلیتز – و طراحان مد را فراموش نکنیمکاترین هولشتاین از Khaite جایزه طراح لباس زنانه سال را دریافت کرد، در حالی که امیلی آدامز بود اوجلا جایزه طراح لباس مردانه سال را به خانه برد.


منبع: https://wwd.com/fashion-news/designer-luxury/the-2022-cfda-fashion-awards-celebrities-glamour-and-glitz-1235412490/

توسط Calvin Klein

Calvin Klein