تینا ترنر به سیندی کرافورد: آیکون هایی که توسط ریچارد آودون گرفته شده است – در تصاویر | هنر و طراحی

در توییتر به اشتراک بگذارید
منبع: https://www.theguardian.com/artanddesign/gallery/2023/jun/07/tina-turner-to-cindy-crawford-icons-shot-by-richard-avedon-in-pictures