تیم استوارت ویتزمن با دیزنی برای مجموعه ای با الهام از میکی ماوس و مینی ماوسمنبع: https://wwd.com/fashion-news/fashion-scoops/stuart-weitzman-disney-shoe-collection-release-info-1235298021/

توسط Calvin Klein

Calvin Klein