تزیین “پلنگ سیاه: واکاندا برای همیشه”روث ای. کارتر، طراح لباس و جواهرات برنده جایزه اسکار، گفت که تیم او از فرهنگ مایا الهام گرفته است.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/11/21/fashion/jewelry-black-panther-wakanda-forever-ruth-carter.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein