بهترین کیف لپ‌تاپ اگر نمی‌خواهم شبیه آدم‌های عصبی باشم، چیست؟خواننده ای که در یک محیط کاری ترکیبی حرکت می کند به دنبال یک کیف جدید است.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/09/26/style/bag-laptop-hybrid-work.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein