بله بله بله، خواننده کارن او 21 سال از این طراح استفاده کرده استبه مدت دو دهه، کارن او، بازیگر اصلی Yeah Yeah Yeahs به یک طراح مد خودآموخته برای تعریف ظاهر خود اعتماد کرده است.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/11/16/style/yeah-yeah-yeahs-karen-o-fashion.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein