برندهای زیبایی لوکس هدایای تعطیلات “بسیار دیدنی” ارائه می کنندحتی در بحبوحه روزهای سخت، خودی‌های صنعت شرط می‌بندند کسانی که می‌توانند مراقبت‌های لوکس پوست، عطرها و لوازم آرایشی را بپردازند، خودشان را درمان خواهند کرد.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/11/18/fashion/gifts-holiday-prestige-beauty-brands.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein