بدون سربند گل در این جشنواره موسیقیراورز نازک ترین تزیینات خود را برای جشنواره موسیقی باغ وحش الکتریک در نیویورک انجام داد.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/09/07/style/no-flower-headbands-at-this-music-festival.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein