با گابریلا هرست همراه باشید تا در مورد پایداری هفته مد بحث کنیمونسا فریدمن از نیویورک تایمز میزبان یک گفتگوی مجازی است که تأثیر مستقیم هفته مد و تأثیر فرهنگی آن را بررسی می کند.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/09/29/fashion/climate-fashion-week-sustainable.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein