باربری دانیل لی را به عنوان مدیر ارشد خلاقیت خود معرفی می کنداین طراح انگلیسی پس از ماه ها گمانه زنی، به برچسب لوکس بریتانیا پیوست و جایگزین ریکاردو تیسی شد.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/09/28/style/burberry-daniel-lee-london.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein