باربری، سرانجام، نمایشگاه لندن خود را به نمایش گذاشتآخرین نمایش باند، که به دلیل مرگ ملکه الیزابت دوم به تعویق افتاد، از ساحل بریتانیا الهام گرفته شد. هوای قطعی خاموشی داشت.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/09/26/style/burberry-london-fashion-week.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein