ایوان موک بهترین زمان را سپری می کندپس از دوران کودکی موج‌سواری و اسکیت‌بردی در ساحل شمالی اوآهو، ستاره «Gossip Girl»، لوازم پارتی و دوست بسیاری از برندها در جزیره منهتن موج می‌زند.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/11/24/style/evan-mock-is-having-the-best-time.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein