او عاشق یک ساعت بود، بنابراین آن را طراحی کرداکنون شی وانگ یک فید اینستاگرامی پر از رندرهای خود از ساعت‌های سطح بالا دارد.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/11/14/fashion/watches-xi-wang-melbourne-australia.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein