اولین نمایش «نهنگ» در نیویورک واکنش‌های شدیدی را برانگیختبیش از 100 بازیگر، خواننده و متخصص خلاق این هفته در اولین نمایش فیلم جدید دارن آرنوفسکی در نیویورک در سالن آلیس تولی شرکت کردند. برخی از آنها افکار خود را به اشتراک گذاشتند.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/12/02/style/the-whale-new-york-premiere.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein