الکساندر مک کوئین دوباره رنگ اسپری را بیرون می آوردیک ژاکت و شلوار جدید از الکساندر مک کوئین به آخرین باند انفجاری این برند در دهه‌های قبل اشاره می‌کند.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/09/15/t-magazine/alexander-mcqueen-robot-paint-suit.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein