ابداع یک زبان جدید برای صحبت در مورد سبکBlackbird Spyplane، یک خبرنامه محبوب اما پرطرفدار، Concorde را معرفی می کند، تلاشی جدید با هدف زنان.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/11/10/style/inventing-a-new-language-for-talking-about-style.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein