آیا Frieze به یک هفته مد غیر رسمی تبدیل شده است؟با نمایش هایی از الکساندر مک کوئین، راف سایمونز و روکساندا ایلینچیچ، این تنها هنرمندانی نبودند که آثار جدیدی را در لندن ارائه می کردند.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/10/17/fashion/has-frieze-become-an-unofficial-fashion-week.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein