آیا هرگز قادر خواهیم بود لباس های خود را مانند یک قوطی آلومینیومی بازیافت کنیم؟یک کارخانه جدید که توسط Renewcell، یک شرکت بازیافت پارچه در سوئد اداره می شود، اولین گام برای تبدیل لباس های قدیمی به مد جدید و با کیفیت است.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/11/30/style/clothing-recycling.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein