آیا توری برای مردان آخرین ترند مد است؟پارچه‌های گازدار دیگر فقط برای لباس‌های زیر زنانه و لباس‌های زیر زنانه نیستند. بچه ها با مواد شفاف معاشقه می کنند.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/10/31/style/mens-wear-lace-fashion-trend.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein