آیا بلیزر برای همه جا وجود دارد؟خواننده ای به دنبال کتانی است که برای پوشیدن با کفش های کتانی و شلوار جین چندان شیک نباشد.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/10/31/style/transitional-blazer.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein