آیا او ملکه جدید لس آنجلس است؟لری دیوید ریاست عروسی او با آری امانوئل را بر عهده داشت. کندال جنر و هیلی بیبر کیف های دستی او را حمل کرده اند. سارا استودینگر کیست؟


منبع: https://www.nytimes.com/2022/10/27/style/is-she-the-new-queen-of-los-angeles.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein