آنچه که مسلسل کلی و مگان فاکس در هفته گذشته پوشیدندلباس‌های برتر از شام بعدی Time100، جشن دیوالی و کوکتل‌های Creative Time.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/10/30/style/machine-gun-kelly-and-megan-fox-time100-parties.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein