آنچه جولیا فاکس و هیلاری کلینتون در مهمانی های هفته گذشته پوشیدندلباس های برتر از مهمانی های تیری موگلر، ایر میل، پایونیر ورکز و گالری پرتره ملی


منبع: https://www.nytimes.com/2022/11/20/style/what-julia-fox-and-hillary-clinton-wore-to-parties-last-week.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein