آنچه باید درباره جنجال کمپین بالنسیاگا بدانیددو کمپین جدید Balenciaga طوفانی را برانگیخت که از اینترنت به فاکس نیوز رسید و با ادعاهایی مبنی بر اینکه این برند از استثمار کودکان حمایت می کند، دامن زد.


منبع: https://www.nytimes.com/2022/11/28/style/balenciaga-campaign-controversy.html

توسط Calvin Klein

Calvin Klein